Vítejte na stránkách

STUDIE NORRIS

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

&

3. lékařská fakulta Univerzita Karlova

Hledáme dobrovolníky ve věku 18-65 let, které trápí nadváha nebo obezita.

ÚČEL VÝZKUMNÉ STUDIE

NORRIS – "Nové inhibitory lipolýzy v léčbě metabolických poruch u obstrukční spánkové apnoe"

Cílem tohoto výzkumného projektu je poznat mechanismy, které vedou k rozvoji metabolických poruch (například cukrovky) u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSA). V projektu bude studován metabolismus podkožní tukové tkáně na břiše, konkrétně jakým způsobem a jak moc dochází k uvolňování tuku z této lokality do krevního řečiště. Dále budou sledovány, jaké faktory mají na uvolňování vliv u pacientů trpících těžkou formou OSA v porovnání s pacienty bez OSA (nebo jen lehkou formou). K tomuto zkoumání buněčných mechanismů uvolňování tuků je zapotřebí odebrat a dále podrobně zkoumat vzorky podkožní tukové tkáně s cílem zjistit, jaké rozdíly se vyskytují mezi oběma skupinami pacientů.

Kontakt

Tel: +420 777 474 116

Email: spankova.apnoe@gmail.com

Ruská 2411/87

100 00, Praha 10

Česká republika

Řešitel projektu

Doc. MUDr. Jan Polák, PhD, MBA

STUDIE V BODECH

Zahrnuje vyšetření spánku, vyšetření krve, měření metabolismu, vyšetření tukové tkáně, zátěžový test

Tříměsíční intervence v podobě změny životního stylu s následující tříměsíční udržovací fází

Nabízí sestavení individuálního plánu hubnutí pod dohledem nutričních specialistů a fitness trenéra

Odměna v podobě chytrého náramku, komplexního vyšetření, pravidelné konzultace se specialisty daného oboru

Kompenzace za čas strávený účastí ve studii je 5000,- Kč

Připojte se ke studii

Těšíme se na Vás!