Vítejte na stránkách

STUDIE NORRIS

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

&

3. lékařská fakulta Univerzita Karlova

PRŮBĚH STUDIE

Pro zařazení do studie je nutné absolvovat následující vyšetřovací program

1. Vstupní pohovor a vyšetření

Nejprve budete vyšetřen/a lékařem a budete seznámen/a s celkovým průběhem studie. Při této návštěvě budou zhodnocena kritéria umožňující či vylučující účast ve studii. Budete objednán/a na vyšetření spánku v domácím prostředí, kdy Vám bude domů na jednu noc zapůjčen přístroj, který měří v průběhu noci Vaše dýchací pohyby, proud vzduch u nosu, okysličení krve a srdeční aktivitu (EKG). Toto vyšetření slouží k diagnostice syndromu obstrukční spánkové apnoe. Do studie mohou být zařazení pacienti buď s těžkou nebo naopak lehkou formou OSA, pacienti se střední závažností OSA se studie nemohou účastnit, ale bude jim nabídnuta plná odborná lékařská péče spánkovým specialistou, dle současných doporučení. Bude Vám také odebrána krev na kompletní laboratorní analýzu (jaterní testy, minerály, ledvinné funkce, cholesterol a další lipidy v krvi, glykovaný hemoglobin, glykémie, parametry štítné žlázy, krevní obraz a další parametry) pro zhodnocení vašeho zdraví. Bude také provedeno ultrazvukové vyšetření jater s měřením jejich pružnosti – toto vyšetření se prakticky neliší od běžného ultrazvuku břicha.

2. Vyšetřovací den

Po splnění všech kritérií budete pozváni na vyšetřovací den, kdy proběhne několik vyšetření a měření. Vyšetření je potřeba provádět na lačno, budete tedy vyzván/a, abyste se ráno dostavil/a na lačno (poslední příjem potravy ve 22:00 předchozího večera). V průběhu vyšetření je možné přijímat pouze balenou vodu, která Vám bude bez omezení k dispozicicelý program bude trvat přibližně 5-6 hodin, po jeho ukončení Vám bude poskytnut oběd. Dále vám bude zavedena jedna nitrožilní kanyla do žíly na předloktí k odběru cca 10 ml krve na začátku a na konci celého vyšetření. Všechna vyšetření jsou detailně popsána níže:

* Posouzení množství celkové tukové a svalové hmoty v těle

Vyšetření je založeno na průchodu proudu o velmi nízké intenzitě mezi elektrodami umístěnými na horních a dolních končetinách. Intenzita proudu je tak nízká, že průchod není vyšetřovanou osobou vůbec vnímán. Dále bude provedeno měření bazálního metabolismu pomocí metody tzv. nepřímé kalorimetrie. Během tohoto vyšetření budete ležet klidně na zádech na pohodlném lůžku. Přes hlavu Vám bude nasazena plastová „kukla“ pod níž budete cca 30-45 minut klidně dýchat. Vydechovaný vzduch je následně zpracován přesnými analyzátory a počítačem a výpočtem se zjišťuje klidový energetický výdej.  

* Měření odbourávání tuků v podkožní tukové tkáni na břiše

V průběhu tohoto vyšetření budou do Vaší podkožní tukové tkáně v lokálním znecitlivění (lokální anestezie) na břichu zavedeny dvě specializované, velmi tenké sondy o průměru 0,5 mm a délce cca 6 cm. Sondy se podobají tvarem i strukturou běžným kanylám používaným ve zdravotnictví, např. k podávání nitrožilních infuzí. Tyto sondy jsou vyrobeny ze speciálního nedráždivého materiálu, který umožňuje odběr malého množství tekutiny přímo z tukové tkáně. Sondy jsou speciálně vyrobené a určené přímo pro tento druh vyšetření. Během vyšetření jsou sondy promývány Ringerovým roztokem (do kterého je za sterilních podmínek přidáno 1.7g etanolu) pomocí perfuzní pumpy. Do roztoku uvnitř sondy přestupuje z okolní tukové tkáně glycerol – produkt odbourávání tuků v tukové buňce – a jeho koncentrace je pak měřena v roztoku vystupujícím ze sondy a slouží nám k vyhodnocení metabolických procesů v tukové tkáni. Tato metoda se nazývá mikrodialýza tukové tkáně.

* Odběr vzorku tukové tkáně

Jedná se o drobný výkon, který se provádí za sterilních podmínek. Odběr tukové tkáně na břiše se provádí v místním znecitlivění pomocí bioptické jehly (průměr cca 3mm), která je zavedena vpichem do podkoží a krátkými pohyby je odebráno cca 500 mg – 1000 mg tukové tkáně do připojené stříkačky. Následně je místo odběru chlazeno cca 15 minut zmrazeným gelovým pytlíkem a následně obvázáno elastickým obinadlem. Odebraný vzorek je dále použit k laboratorním analýzám.  

3. Zátěžový test na bicyklovém trenažeru (ergometru)

Tento test bude proveden ke stanovení fyzické zdatnosti a správnému nastavení cílové tepové frekvence pro pohybovou aktivitu v rámci změny životního stylu popsané níže. Test je prováděn šlapáním na bicyklovém ergometru (kolo), kdy je postupně zvyšován odpor pedálů pro šlapání až do chvíle, kdy vyšetřovaná osoba již dále nemůže pokračovat (tzv. maximální zátěžový test). V průběhu testu je nepřetržitě snímáno EKG a analyzovány vydechované plyny (kyslík a oxid uhličitý) a pravidelně měřen krevní tlak. Celková délka zátěžového testu je 10-15 minut (+ 5-10 min odpočinek po testu). 

4. Redukce hmotnosti pomocí diety + pohybové aktivity

Po provedení vyšetření bude zahájena 3-měsíční intervence s navazující 3-měsíční udržovací fází. Intervence bude v podobě změny životního stylu, spočívající v individuálně sestaveném racionálním jídelníčku s mírným deficitem kalorií (deficit cca 600-800 kcal/den) a pohybové aktivitě. Cílem této intervence je redukce hmotnosti 5-10 % z počáteční tělesné hmotnosti. Jídelníček bude sestaven a následně kontrolován nutriční specialistkou pravidelně každé 1-2 týdny v průběhu studie. Pohybová aktivita bude kombinovat skupinové i samostatné lekce v tělocvičně/fitnescentru pod dozorem kvalifikovaného instruktora a domácí cvičební plán různých aktivit o nízké až střední intenzitě (rotoped, orbitrack, bicykl, plavání, jogging, veslování, chůze do schodů) v kombinaci s protahovacími cviky, cviky ke zlepšení dýchání a stabilizačním cvičením. Fyzická aktivita bude monitorována po celou dobu studie pomocí “chytrých náramků” (Fitbit, Xiaomi Mi Band, apod), které od nás obdržíte jako dar na začátku studie. V průběhu této fáze budete s naším týmem v kontaktu v podobě pravidelných telefonických hovorů (1x týden) a osobních návštěv na našem pracovišti (1x za měsíc).

5. Poslední den studie – výstupní den

Tento den budou opakovány všechna vyšetření a úkony, jak jsou popsané v bodě 2 (stanovení množství celkové tukové a svalové hmoty vtěle, měření bazálního metabolismu, mikrodialýza tukové tkáně a biopsie tuku). Po provedení těchto vyšetření je celá studie ukončena.

Připojte se ke studii

Těšíme se na Vás!